1
by Li, Feng
Published in AMR (2012)
...1662-8985...
Get additional information online
E-Article
2
by Yu, Shui, Zhang, Xu
Published in AMR (2012)
...1662-8985...
Get additional information online
E-Article
3
4
by Kubo, Izumi, Yokota, Nobuyuki, Nakane, Yuko
Published in AMR (2012)
...1662-8985...
Get additional information online
E-Article
5
by Liu, Qi, Liu, Qi Chao
Published in AMR (2012)
...1662-8985...
Get additional information online
E-Article
6
7
by Qiao, Chang Sheng, Chen, Xiao, Lou, Peng
Published in AMR (2012)
...1662-8985...
Get additional information online
E-Article
8
9
by Feng, Shi Lun, Zhou, Yu Ming, Li, Jun, Li, Pu Lin
Published in AMR (2012)
...1662-8985...
Get additional information online
E-Article
10
by Fu, Ze Wu, Zeng, San Hai
Published in AMR (2012)
...1662-8985...
Get additional information online
E-Article
12
...1662-8985...
Get additional information online
E-Article
13
by Yamashita, Minoru, Hattori, Toshio
Published in AMR (2012)
...1662-8985...
Get additional information online
E-Article
14
by Chen, Jian Bao, Xu, Zhen
Published in AMR (2012)
...1662-8985...
Get additional information online
E-Article
15
16
17
by Ji, Bai Feng, Qu, Wei Lian
Published in AMR (2012)
...1662-8985...
Get additional information online
E-Article
18
...1662-8985...
Get additional information online
E-Article
19
...1662-8985...
Get additional information online
E-Article
20
by Huang, Yuan Ling, Zhang, Jie
Published in AMR (2012)
...1662-8985...
Get additional information online
E-Article