6
published 2019
Volltext, Kostenfrei, Resolving-System
urn:nbn:de:bsz:25-freidok-173875
E-Book Component Part
7
Published in Compendium heroicum (2019)
Volltext, Kostenfrei, Resolving-System
urn:nbn:de:bsz:25-freidok-173884
E-Book Component Part
8
9
11
by Heller, Birgit
Published in Gender Glossar (2019)
Volltext, Kostenfrei, Resolving-System
urn:nbn:de:bsz:15-qucosa2-336484
E-Article
13
Published in Compendium heroicum (2019)
Kostenfrei, Resolving-System
Volltext, Kostenfrei, Verlag
urn:nbn:de:bsz:25-freidok-1509025
E-Book Component Part
14
15
by Gölz, Olmo
Published in Compendium heroicum (2019)
Kostenfrei, Resolving-System
Volltext, Kostenfrei, Verlag
urn:nbn:de:bsz:25-freidok-1511095
E-Book Component Part
16
by Gölz, Olmo
Published in Compendium heroicum (2019)
Kostenfrei, Resolving-System
Volltext, Kostenfrei, Verlag
urn:nbn:de:bsz:25-freidok-1511105
E-Book Component Part
17
by Pink, Johanna
Published in Compendium heroicum (2019)
Kostenfrei, Resolving-System
Volltext, Kostenfrei, Verlag
urn:nbn:de:bsz:25-freidok-1511070
E-Book Component Part
18
by Bröckling, Ulrich
Published in Compendium heroicum (2019)
Kostenfrei, Resolving-System
Volltext, Kostenfrei, Verlag
urn:nbn:de:bsz:25-freidok-1511458
E-Book Component Part