APA Citation

Nyföretagandet i Sverige: ... och ..Östersund: ITPS.

ISBD Citation

Nyföretagandet i Sverige : ... och .. / Institutet för Tillväxtpolitiska Studier ; Statistiska Centralbyr°an . — Östersund : ITPS. — Online-Ressource

MLA Citation

Nyföretagandet I Sverige: ... Och ..Östersund: ITPS.

Remember to check citations for accuracy before including them in your work.