APA Citation

Metod för estimation vid sammanslagning av urval med olika design i arbetskraftsundersökningarna: = Method for estimation when combining samples with different designs in the Swedish Labour Force Surveys. (2013). Örebro: SCB.

ISBD Citation

Metod för estimation vid sammanslagning av urval med olika design i arbetskraftsundersökningarna : = Method for estimation when combining samples with different designs in the Swedish Labour Force Surveys / Statistiska Centralbyrån . — Örebro : SCB, 2013. — Online-Ressource (32 S.). — (Bakgrundsfakta / Arbetsmarknads- och utbildningsstatistik ; 2014,1)

MLA Citation

Metod För Estimation Vid Sammanslagning Av Urval Med Olika Design I Arbetskraftsundersökningarna: = Method for Estimation When Combining Samples With Different Designs in the Swedish Labour Force Surveys.Örebro: SCB, 2013.

Remember to check citations for accuracy before including them in your work.