APA Citation

Konjunkturberoende i inflödet till och utflödet från högre studier: = Effects of the business cycle on higher education. (2011). Örebro: SCB.

ISBD Citation

Konjunkturberoende i inflödet till och utflödet från högre studier : = Effects of the business cycle on higher education / Statistiska Centralbyrån . — Örebro : SCB, 2011. — Online-Ressource (42 S.). — (Bakgrundsfakta / Arbetsmarknads- och utbildningsstatistik ; 2011,7)

MLA Citation

Konjunkturberoende I Inflödet Till Och Utflödet Från Högre Studier: = Effects of the Business Cycle On Higher Education.Örebro: SCB, 2011.

Remember to check citations for accuracy before including them in your work.