1
3
4
6
8
9
10
11
by Zhang, Jingchao, Wang, Xinwei
Published in Nanoscale (2013)
Get additional information online
E-Article
12
by Yue, Yanan, Wang, Xinwei
Published in Nano Reviews (2012)
Get additional information online
E-Article
14
by Chen, Xiangwen, Wang, Xinwei
Published in Nanotechnology (2011)
Get additional information online
E-Article
15
16
19
Get additional information online
E-Article