1
by Wang, Jianpeng, Qin, Wenhu, Sun, Libo
Published in IEEE Access (2019)
...Wang, Jianpeng...
Get additional information online
E-Article
4
...Wang, Jianpeng...
Get additional information online
E-Article
9
...Wang, Jianpeng...
Get additional information online
E-Article
11
12
...Wang, Jianpeng...
Get additional information online
E-Article
13
14
...Wang, Jianpeng...
Get additional information online
E-Article
16
...Wang, Jianpeng...
Get additional information online
E-Article
17
...Wang, Jianpeng...
Get additional information online
E-Article
18
by Zhao, Junding, Wang, Jianpeng, Li, Jia-Lin
Published in PIER C (2013)
...Wang, Jianpeng...
Get additional information online
E-Article
19
...Wang, Jianpeng...
Get additional information online
Get additional information online
E-Article