2
19
by Korol, A.A., Achasov, M.N., Akhmetshin, R.R., Amirkhanov, A.N., Anisenkov, A.V., Aulchenko, V.M., Aulchenko, V.M., Banzarov, V.S., Barnyakov, A. Yu., Bashtovoy, N.S., Beloborodov, K.I., Berdyugin, A.V., Berkaev, D.E., Berkaev, D.E., Bogdanchikov, A.G., Bondar, A.E., Botov, A.A., Bragin, A.V., Dimova, T.V., Druzhinin, V.P., Eidelman, S.I., Epifanov, D.A., Epshteyn, L.B., Erofeev, A.L., Fedotovich, G.V., Gayazov, S.E., Golubev, V.B., Grebenuk, A.A., Gribanov, S.S., Grigoriev, D.N., Ignatov, F.V., Ivanov, V.L., Kardapoltsev, L.V., Karpov, S.V., Kasaev, A.S., Kazanin, V.F., Kharlamov, A.G., Kirpotin, A.N., Koop, I.A., Koop, I.A., Korobov, A.A., Koshuba, S.V., Kovrizhin, D.P., Kozyrev, A.N., Kozyrev, E.A., Krokovny, P.P., Kupich, A.S., Kuzmenko, A.E., Kuzmin, A.S., Logashenko, I.B., Lukin, P.A., Lysenko, A.P., Lysenko, A.P., Martin, K.A., Melnikova, N.A., Mikhailov, K. Yu., Muchnoi, N. Yu., Obrazovsky, A.E., Okhapkin, V.S., Pakhtusova, E.V., Perevedentsev, E.A., Perevedentsev, E.A., Pestov, Yu. N., Popov, A.S., Razuvaev, G.P., Rogovsky, Yu. A., Rogovsky, Yu. A., Ruban, A.A., Ryskulov, N.M., Ryzhenenkov, A.E., Senchenko, A.I., Serednyakov, S.I., Shatunov, P. Yu., Shatunov, Yu. M., Shatunov, Yu. M., Shebalin, V.E., Shemyakin, D.N., Shtol, D.A., Shwartz, B.A., Shwartz, D.B., Sibidanov, A.L., Silagadze, Z.K., Skrinsky, A.N., Solodov, E.P., Surin, I.K., Talyshev, A.A., Tikhonov, Yu. A., Usov, Yu. V., Vasiljev, A.V., Vorobiov, A.I., Yudin, Yu. V., Zemlyansky, I M.
Published in EPJ Web of Conferences (2018)
Get additional information online
E-Article